سلامی دوباره

بدست میلاد صبح خیز

میدونم که آخرین پستم مربوط به شش ماه پیشه,
میدونم که این رسم  نوشتن نیست,
میدونم که…..
آره همه اینها رو میدونم ولی چی میشه کرد دیگه یه کم تقصیر من بود , یه کم تقصیر چیزهای غیر از من.
هستم, فعلا که هستم , شاید بازم همین اتفاق دوباره بیفته و نباشم , نمیدونم خدا عالمه..

دستم رو هم بالا میارم , تا بگم دوباره هستم 🙂